Kontakt

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Twoje pytania. Zanim napiszesz sprawdź FAQ może znajdziesz tam interesujące Cię odpowiedzi.

Możesz skontaktować się ze mną za pomocą formularza lub wysłać email na hello@bodyboom.pl

Formularz kontaktowy

Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. (poprzednio: Bielenda Kosmetyki Sp. z o.o. s.k.)
ul. Fabryczna 20 , 31-553 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI KRS KRS 0000875566, Kapitał zakładowy: 55.000,00 pln - opłacony w całości
NIP 944-20-43-784 , Regon 356357380
Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2019 r. poz. 118 z zm.)