Projekty unijne

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 firma Xrocket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand.

Cele projektu: przedmiotem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Xrocket sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej w branży kosmetycznej podejmowaną w ramach programu promocji branży kosmetycznej poprzez działania promocyjne oraz informacyjno-promocyjne na rynkach zagranicznych polskiej konkurencyjnej marki produktowej BodyBoom w terminie od 01.01.2017 do 30.06.2019 roku.

Planowane efekty: przełamanie barier, wzrost popularności, zawarcie kontraktów handlowych na dostawę produktów marki BodyBoom, wygenerowanie przychodów ze sprzedaży produktów (ogółem/BodyBoom). Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli marce BodyBoom stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, jako MPG, co przełoży się na wzrost zainteresowania produktami ze strony kontrahentów i klientów zagranicznych.

Wartość projektu: 1 108 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 772 400,00 PLN

Xrocket sp. z  o. o.  realizuje projekt: ,,Zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu receptur, przeprowadzeniu badań obligatoryjnych i dodatkowych dla 7 innowacyjnych produktów kosmetycznych firmy Xrocket sp. z o.o.”

Celem projektu jest przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych dla 7 innowacyjnych produktów kosmetycznych przedsiębiorstwa Xrocket sp. z o.o. umożliwiających ich wprowadzenie na rynek.

Efekty projektu: wprowadzenie na rynek 7 innowacyjnych produktów kosmetycznych powstałych w wyniku prac B+R.

Wartość projektu 74 338,74 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 54 394,20 zł.